Siirry suoraan sisältöön

Lapsiasiat

lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa on toisiinsa vahvasti liittyviä elementtejä, jotka käsitellään tietynlaisen logiikan kautta lapsen etu edellä. Tässä artikkelissa käsittelemme näiden elementtien riippuvuussuhteita yleisesti tuomioistuimen päätöksentekoprosessissa. Näissä asioissa säädöspohja perustuu lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Laki on säädetty vuonna 1983 ja tullut voimaan 1.1.1984, ja sitä on säännöllisesti päivitetty. Viimeisin päivitys lakiin on tehty 14.4.2023. Lapsen huolto… Lue lisää >Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

lapsen etu

Lapsen etu – mitä se tarkoittaa?

Lapsen etu on esillä jokaisessa lapseen liittyvässä riita-asiassa. Molemmat vanhemmat esittävät usein omien vaatimustensa perusteeksi nimenomaan lapsen edun. Miten voi siis olla, että vaatimukset voivat silti olla täysin päinvastaisia? Mikä on loppujen lopuksi lapsen etu ja mitä se tarkoittaa? Lapsen edun ensisijaisuus lapsiasioissa lähtee lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetusta laista (LHL, 361/1983) sekä sen taustalla olevista lapsen oikeuksia koskevista kansainvälisistä… Lue lisää >Lapsen etu – mitä se tarkoittaa?

Sovittelu – miten valmistaudun?

Tuomioistuinsovittelu, tai virallisemmalta nimeltään asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu (tai lyhyemmin follo-sovittelu), on iso mahdollisuus hoitaa asiat kerralla kuntoon. Tämän vuoksi sovitteluun ei kannata lähteä valmistautumatta ja miettimättä asioita etukäteen. Toki kaikkein tärkein asia sovittelussa on oma asenne, jonka tulee olla avoin ja rakentava. Sovittelupäivän aikana on erilaisia vaiheita, joskin jokainen sovittelu on omanlaisensa ja muovautuu sovitteluun osallistuvien mukaan puheenjohtajan johdolla. Miten… Lue lisää >Sovittelu – miten valmistaudun?

Follo-sovittelu

Tuomioistuinsovittelu huoltoriidoissa, eli ns. follo-sovittelu, on erittäin tärkeä vaihtoehto oikeudenkäynnille. Sovittelulla voidaan parhaassa tapauksessa välttää kokonaan ja heti alkuunsa asian kärjistyminen ja tuomioistuinkierre huoltoriidassa. Sovittelu perustuu riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annettuun lakiin (394/2011). Tässä kirjoituksessa pureudumme muutamiin ydinkysymyksiin liittyen follo-sovitteluun. Mikä on follo-sovittelu? Follo-sovittelu on erityinen lapsiasioihin erikoistunut asiantuntija-avusteinen sovittelumalli. Follossa on mukana sovitteluun erikoistunut tuomari, sosiaalityöntekijä… Lue lisää >Follo-sovittelu

lapsen oikeuksien päivä

Lapsen oikeuksien päivä

Tänään 20.11.2023 on lapsen oikeuksien päivä, jonka tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa. Tänään on hyvä päivä muistuttaa myös itselle siitä, että lapsiin liittyvissä perheoikeudellisissa asioissa lasten hyvinvoinnin edistäminen on aina ensisijaista. Suomen lainsäädännössä lapsen edun ensisijaisuus on hyvin määritelty. Tosin vanhempien käsitys lapsensa edusta on useimmiten se josta tuomioistuimissa kiistellään. Lasten etu ei… Lue lisää >Lapsen oikeuksien päivä

lastenvalvoja

Lastenvalvoja-ajat kortilla

Ainakin joillain uusilla hyvinvointialueilla lastenvalvoja-aikoja on ollut kovin vaikea saada. Esimerkiksi Espoo / Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on ollut vaikeuksissa ja lastenvalvoja-aikoja on saatu vasta noin 5 kuukauden päähän. Lastenvalvojan tulisi olla se matalan kynnyksen paikka, johon pääsisi sopimaan lapsiin liittyvät asiat suhteellisen nopeasti. Nyt vaikuttaa siltä, että tuomioistuinsovitteluun pääsee jo nopeammin. Tämä on monella tapaa ongelmallista. Paitsi että joissain tapauksissa asiat… Lue lisää >Lastenvalvoja-ajat kortilla

sovinnollisuus

Sovinnollisuus lapsiasian hoidossa

Monet liitot päättyvät eroon, ja lomien jälkeen eroja tulee vireille eniten. Useat vanhemmat pääsevät erosta ja lapsen asioista eron yhteydessä yhteisymmärrykseen, mikä onkin tavoiteltavaa. Melko usein sovittavista asioista on kuitenkin jonkinasteista kiistaa, ja silloin voi olla hyvä turvautua asiantuntija-apuun. Lastenvalvojalta voi saada apua asian ratkaisemiseen, mutta ruuhkat ovat monilla hyvinvointialueilla melkoiset ja ainakin jotkut lastenvalvojat ovat kovin varovaisia ottamaan kantaa… Lue lisää >Sovinnollisuus lapsiasian hoidossa

lapsi erossa

Lapsi eron keskellä

Kun yhteiselämä päättyy, se päättyy usein toisen vanhemman haluamatta, ja lapsi ei vanhempiensa eroa etenkään halua. Eroon liittyy siksi paljon erilaisia kielteisiä tunteita, jotka on hyvä tiedostaa, ja joiden käsittelemiseen on hyvä tarvittaessa pyytää apua. Lapsi on kaikkein ikävimmässä tilanteessa, mutta lapsi kuitenkin selviää vanhempiensa erosta joskus jopa paremmin kuin vanhemmat itse. Pahimmissa tilanteissa toinen tai jopa molemmat vanhemmat yrittävät… Lue lisää >Lapsi eron keskellä

sovittelu

Sovittelu ei ole koskaan liian myöhäistä

Sovittelu on tärkeä osa lapsioikeusjuristin arkea. Sopiminen on lapsiasioissa mahdollista aina siihen saakka, kunnes tuomioistuimessa asian pääkäsittely lopetetaan. Eli sopiminen on mahdollista siihen saakka, kunnes suullinen käsittely kokonaan päättyy ja asian ratkaisu siirtyy tuomarin harkintaan. Toki tämänkin jälkeen sovittelu on sikäli mahdollinen, että jos molemmat siihen suostuvat, lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien myöhemmänkin sovinnon. Tätä ennen on kuitenkin useita vaiheita, joissa… Lue lisää >Sovittelu ei ole koskaan liian myöhäistä

sovittelu

Lastenvalvoja ja sovittelu

Moni asiakkaistani on ollut hämmästynyt siitä, että ei ollut saanut lastenvalvojalta tarvitsemaansa apua, tai että lastenvalvoja oli vaikuttanut puolueelliselta, tai että lastenvalvoja oli antanut väärää tietoa vaikkapa vuoroasumisen elatusvastuun osalta. Lastenvalvojan tehtävänä näissä lapsiin liittyvien sopimusten vahvistamisessa on vain ja ainoastaan vanhempien saavuttaman sovinnon vahvistaminen. On jokaisen lastenvalvojan oman kiireen ja aktiivisuuden varassa miten paljon neuvoja he voivat antaa. Välttämättä… Lue lisää >Lastenvalvoja ja sovittelu