Siirry suoraan sisältöön

Elatusasia tuomioistuimessa

Elatusasia tuomioistuimessa

Mikäli lapsen elatuksesta ei päästä sopimukseen vanhempien kesken, tai joko lastenvalvojan tai lakimiehen avustuksella, niin asia voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Elatusasia tuomioistuimessa käsiteltynä tosin vie riitaisena usein paljon aikaa, jopa 1-2 vuotta.

Elatusasia tuomioistuimessa on hakemusasia, jossa hakijana on lapsi, jota lähivanhempi edustaa. Tämä johtuu siitä, että elatus on lapselle tarkoitettua rahaa, vaikka se maksetaankin lähivanhemmalle. Kyse on siis lapsen oikeudesta elatukseen.

Tämä hieman erikoinen asetelma johtaa siihen, että lähivanhemman on täysin turvallista viedä elatusasia tuomioistuimeen. Lapsi kun ei ansaitse mitään, ja on näin ollen oikeutettu täyteen oikeusapuun.

Lisäksi lapsiasioissa lähes poikkeuksetta molemmat osapuolet määrätään vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan. Tämä on pääsääntö, josta poiketaan erittäin harvoin. Näin ollen ei ole pääsääntöisesti vaaraa siitä, että elatusasia tuomioistuimessa käsiteltynä aiheuttaisi vastapuolen oikeudenkäyntikulujen maksamisvelvollisuuden.

Tämä ei toki tarkoita kuitenkaan sitä, että oikeuteen kannattaisi mennä kevyin perustein. On muistettava, että oikeudenkäynnit lapsiasioissa johtavat aina kitkaan vanhempien välille, mikä ei voi olla vaikuttamatta lapseen negatiivisesti. Lapsi tuntee aina lojaalisuutta kumpaakin vanhempaansa kohtaan.

Lisäksi koska etävanhempi joutuu kuitenkin maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa kun elatusasia käsitellään tuomioistuimessa, tämä saattaa vaikuttaa etävanhemman elatuskykyyn pidemmällä tähtäimellä. On siis aina hyvä huomioida myös se, miten tuomioistuinkäsittely vaikuttaa etävanhemman pidemmän aikavälin elatuskykyyn.

Suosittelen kaikille etenkin lapsiasioissa sitä, että asioista pyrittäisiin pääsemään sopuun tuomioistuimen ulkopuolella. Autan mielelläni osapuolia sopuun pääsemisessä. Tämä voi sisältää neuvotteluja, kirjelmiä, sovittelua ja lopullisten sopimusten laatimista.

Ota yhteyttä, niin tehdään maksuton tilannekartoitus!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *