Siirry suoraan sisältöön

Elatusavun määrä

Elatusavun määrä

Olen huomannut, että Google-hauissa haetaan usein elatusapulaskuria ja tietoa siitä, mikä on elatusavun määrä. Päätin siksi koota lyhyen tietopaketin elatusavun määrään liittyvistä yleisistä huomioon otettavista seikoista ja miten elatuksen määrä lasketaan.

Elatusavun määrä ja riittävä elatus

Elatusavun lähtökohtana on aina lapsen elatuksen tarve. Lapsella on elatuslain 1 §:n mukaan oikeus riittävään elatukseen. Elatuksen tarpeen laskemiseen on olemassa laskureita, kuten esimerkiksi Virtun elatusapulaskuri, joka perustuu oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2007 yhdessä valmistelemaan ohjeeseen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Tämä kuitenkin antaa vain yleiset suuntaviivat elatuksen määrän laskemiselle, joten elatusapulaskuria ei tule orjallisesti noudattaa. Jokaisen lapsen tarve on yksilöllinen, ja se riippuu useista seikoista, kuten lapsen harrastuksista ja muista tarpeista. Elatusapulaskuria ei myöskään voi käyttää vuoroasumisjärjestelyssä, koska se ei huomioi lapsen luonapitoa virallisen etävanhemman osalta riittävästi.

Elatusavun määrä ja vanhempien elatuskyky

Lapsen riittävä elatus kattaa lapsen aineelliset tarpeet, henkiset tarpeet, hoidon ja koulutuksen. Tämä elatuksen määrä jaetaan sitten vanhempien kesken heidän elatuskykyjensä suhteessa. Näin ollen lapsen elatuksen tarve muodostaa etävanhemman lähivanhemmalle maksaman elatusavun ylärajan, koska sen tarkoituksena ei ole, että etävanhempi osallistuisi entisen puolisonsa elatukseen. Tämä ei toki estä maksamasta elatuksen tarpeen ylittävää elatusta vapaaehtoisesti. Elatuksen määrä voi siis olla korkeampikin jos osapuolet näin sopivat.

Elatusavun vahvistaminen

Lapsen elatusta koskeva asia on ns. dispositiivinen, eli vanhemmat voivat sopia elatuksen määrän keskenään. Elatussopimus kuitenkin kannattaa vahvistaa joko lastenvalvojalla tai tekemällä yhteinen ja riidaton hakemus elatuksen määrän vahvistamisesta käräjäoikeuteen. Toimivaltainen käräjäoikeus tällaisessa asiassa on lapsen vakituisen asuinpaikan käräjäoikeus. Mikäli osapuolet eivät koe lastenvalvojaa asiassa riittävän puolueettomana, tai eivät halua mennä yhdessä sopimaan asiaa lastenvalvojalle, mikä on joskus ongelmana, niin yhteinen hakemus käräjäoikeuteen on hyvä vaihtoehto. Tämän hakemuksen voi toimittaa vaikka sähköpostilla toimivaltaisen käräjäoikeuden kirjaamoon. Käräjäoikeus vahvistaa yhteisesti sovitun elatuksen määrän, jos sopimus ei ole lapsen edun vastainen.

Riita elatusavusta

Joskus kuitenkin tulee riitaa elatusavun määrästä, joka usein liittyy lapsen elatuksen tarpeen määrään tai vanhempien tuloihin. Tällöin voi olla aiheellista, jos sopimukseen ei ulkopuolisen avustuksellakaan päästä, viedä asia riitaisena käräjäoikeuden ratkaistavaksi. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei käräjäoikeus selvitä viran puolesta vaikkapa vanhempien tuloja tai lapsen elatuksen tarvetta. Hakemus tulee itse perustella mahdollisimman hyvin. Todistustaakka on väitteen esittäjällä. Käräjäoikeus pyytää sitten vastausta toiselta vanhemmalta ja asia käsitellään käräjäoikeuden istunnossa. Tässä välissä käräjäoikeus vielä tiedustelee asianosaisilta, eli tässä tapauksessa vanhemmilta, onko sovintoon vielä mahdollisuuksia. Jos on, asia voidaan tässä välissä viedä vielä tuomioistuinsovitteluun. Mikäli sovittelu ei johda sovintoon, asian käsittelyä jatketaan käräjäoikeudessa.

Sopiminen on aina ensisijaista

On hyvä myös muistaa, että käräjäoikeusväylä on riitaisissa asioissa hidas, vaikka lapsiasioissa asiat tuleekin käsitellä kiireellisinä. Elatusasia voi hyvin kestää jopa 1-2 vuotta, etenkin jos toinen osapuoli valittaa päätöksestä ylempiin tuomioistuimiin. Tämä ei voi olla myöskään vaikuttamatta lapseen, sillä vanhemmat tietämättäänkin antavat lapselle tällaisessa riitatilanteessa toista vanhempaa halveksivia signaaleja. Lapselle tämä on tuskallista, koska lapsi kokee lojaalisuutta molemmille vanhemmilleen. Siksi olisi aina ehdottoman tärkeää päästä myös elatuksen määrästä sopuun. Autamme mielellämme sopuun pääsemisessä toimimalla asiassa välittäjänä ja sovittelijana.

Ota yhteyttä niin tehdään maksuton tilannekartoitus!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *