Siirry suoraan sisältöön

Mitä maalittaminen tarkoittaa?

maalittaminen vihapuhe

Maalittaminen on vaikeasti määriteltävä termi, ja siksi se ymmärretään helposti myös väärin. Maalittaminen tarkoittaa yleisesti ottaen ihmisten yllyttämistä vihakampanjaan erikseen nimettyä henkilöä kohtaan. Maalittamiseen pystyy toki kuka tahansa, mutta ennen kaikkea henkilöt, joilla on sosiaalisessa mediassa paljon seuraajia. Tähän seuraajien määrään liittyy kuitenkin myös vastuu, mitä ei ehkä aina ymmärretä riittävän hyvin.

Maalittaminen on vihapuheen lähisukulainen. Kuten vihapuheessa, myös maalittamisessa tavoitteena on vaikuttaa kohteen toimintaan. Maalittamisessa tavoitteena on usein pelottelu, ahdistelu tai hiljentäminen. On sanomattakin selvää, että tässä käytetään sananvapautta väärin, koska tavoitteena on muiden sananvapauden heikentäminen. Maalitus toimii niin, että maalittaja määrittelee kohteensa ensin julkisella viestillä (esimerkiksi Twitterissä) esittämällä seuraajiensa ennakkoluuloja ruokkivia väitteitä tai yleistyksiä kyseisestä henkilöstä, ja antaa samalla ymmärtää, että vahingolliset toimenpiteet kyseistä henkilöä kohtaan ovat hyväksyttäviä tai jopa toivottavia. Maalittaminen on siis eräänlainen some-ajan julkinen kehottaminen rikokseen.

Maalittaminen on ongelmallista myös siksi, että kun maalittaja on määritellyt kohteensa, seuraajien toiminta muuttuu hallitsemattomaksi. Maalittaminen onkin pahimmillaan hallitsematonta viha-agitointia ja sen vuoksi erittäin vaarallista ja vahingollista kohteelleen, yhteiskuntarauhalle ja demokratialle. Se on myös erittäin vahingollista sananvapaudelle, koska se pyrkii ja usein onnistuukin rajoittamaan kohteidensa sananvapautta. Maalittamisesta nimittäin seuraa se, että kohde joutuu vihamyrskyyn, jossa kohde saa satoja tai jopa tuhansia yhteydenottoja, joista osa on henkeä ja terveyttä suoraan tai välillisesti uhkaavia viestejä. Vaikka nämä viestit eivät välttämättä yksittäisinä täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöjä, tämä kokonaisuus aiheuttaa kohteelleen vakavaa henkistä kärsimystä ja väkivallan uhkaa sekä lamaantumista.

Maalittamisen määrittely on myös vaikeaa, mutta olen itse määritellyt maalittamisen seuraavasti mm. Edilexiin tekemässäni kirjoituksessa 12.5.2020 vihapuheen rikosoikeudellisesta määrittelystä seuraavasti: ”Maalittaminen on muiden tietoista yllyttämistä tai ohjaamista vihapuheen keinoin kohdentamaan toimenpiteitä henkilöön tai ihmisryhmään.” Tämä määritelmä ei ole täydellinen, mutta antaa jonkinlaiset raamit sille, millainen toiminta voitaisiin katsoa maalittamiseksi. Tärkeintä määrittelyssä on tietoisuus oman toimintansa vaikutuksista. On toki yksi asia määritellä tämä juridisesti, se onnistuu kyllä vaikka onkin haasteellista. Mutta kaikkein tärkeintä olisi se, että kaikki ymmärtäisivät maalittamisen vahingollisuuden ja toimisivat aktiivisesti sitä vastaan.

Haitallista vihapuhetta ja maalittamista ei voida kestävästi perustella sananvapaudella, koska näiden tarkoituksena on heikentää muiden sananvapautta. Mikäli sinua on maalitettu tai olet joutunut muuten epäasiallisen ja haitallisen vihapuheen kohteeksi, ota rohkeasti yhteyttä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *