Siirry suoraan sisältöön

Muut asiat

Autamme sinua myös muissa oikeudellisissa asioissa. Erityisesti olemme kiinnostuneita monimutkaisista asioista, joissa saattaa olla kansainvälinen liittymä. Olemme erikoistuneet myös EU-oikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen liittyviin kysymyksiin. Nämä muut kansainväliset asiat saattavat toisinaan liittyä myös muihin tarjoamiimme palveluihin kuten perhe- ja perintöoikeuteen, sopimusoikeuteen tai ihmisoikeuksiin.

Kansainvälisissä asioissa, jotka halutaan viedä tuomioistuimeen, on olennaista selvittää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään asiaa, ja minkä maan lakeja asian ratkaisemisessa noudatetaan. Ei ole selvää, että vaikkapa Suomessa tuomioistuimessa käsiteltävä asia ratkaistaisiin aina Suomen lain mukaan. Jos asiaan liittyy myös toisen maan lainsäädäntö, on tavallista, että yhteistyötä tehdään eri maiden lakimiesten kesken asian hoitamisessa.

Olemme myös kiinnostuneita hoitamaan edunvalvontaa sen eri muodoissa. Voimme toimia henkilökohtaisena edunvalvontavaltuutettunasi. Tämän valtuutuksen voi tehdä ennakkoon silloin, kun on vielä toimintakykyinen tekemään itse päätöksiä, ja valtuutus astuu voimaan kun lääkäri toteaa valtuutuksen edellytysten täyttyvän ja DVV vahvistaa valtuutuksen. Toinen edunvalvonnan muoto on se, että ajamme jonkin intressiryhmän etua vaikkapa lainsäädännön kehittämisessä.

Ota yhteyttä, niin tehdään yhdessä tilannekartoitus ja etenemme sen mukaan.

asianajotoimisto lakiasiaintoimisto

Olemme täällä sinua varten

Ota yhteyttä niin tehdään maksuton tilannekartoitus