Siirry suoraan sisältöön

Testitodistusvaatimus ei perustuslain vastainen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on kerta toisensa jälkeen väittänyt, että Suomeen saapuvilta ei voida vaatia negatiivista testitodistusta koronaviruksesta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Sen sijaan STM aikoo ratkaista asian jonkinlaisella ohjauskirjeellä lähipäivinä.

Useat ministerit ovat STM:n ohella perustelleet sitä, että ennakkotestitodistuksia ei ole vaadittu, perustuslaillisilla ja oikeudellisilla ongelmilla. Perustuslakiasiantuntijat ovat kuitenkin hyvin yksiselitteisesti perustelleet, ettei tämä pidä paikkaansa. Suomen perustuslaki ei estä tällaisen vaatimuksen asettamista rajanylitykseen. Samanlaisia vaatimuksia on useimmissa muissa EU-maissa, ja perustelut ovat epidemiatilanteessa ymmärrettävät.

Hallitus toi viime syksynä esityksen eduskunnalle tällaisen testitodistuksen vaatimisesta, mutta tuolloin asian eteneminen tyssäsi perustuslakivaliokuntaan koska esitys oli liian keskeneräinen ja sisällöllisesti ongelmallinen. Perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan, että esitys oli keskeneräinen ja se tulisi valmistella uudelleen ”hyvän lainvalmistelutavan mukaisesti”. Perustuslakivaliokunta ei siis esittänyt, että asia olisi sinänsä perustuslain vastainen.

Sen sijaan, että valtioneuvosto olisi tehnyt asiassa paremmin valmistellun esityksen, se päätti, ettei esitystä tehdä lainkaan. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne perusteli puolueensa kantaa sanomalla, että ”perusoikeusuudistuksen tekeminen 90-luvun loppupuolella on johtanut siihen, että perusoikeuksia tarkastellaan ei pelkästään Suomen kansalaisten vaan ihmisten näkökulmasta kaikkiaan.” Tämä on itsestäänselvyys, mutta ei tee esitystä millään tavalla tarpeettomaksi tai mahdottomaksi säätää. Tottakai samanlaista todistusta vaadittaisiin kaikilta maahan tulijoilta kansalaisuudesta riippumatta. Todistuksen vaatiminen ei vaikuttaisi maahan pääsyyn sinänsä, vaan testaamisen ja mahdollisen karanteenin tarpeellisuuteen.

Yksi Suomen keskeisistä perustuslakiasiantuntijoista, valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen, on pitänyt ongelmallisena ministerien ja STM:n abstraktia väitettä siitä, että ennakkotestitodistusten vaatiminen olisi perusoikeuksien kannalta ongelmallista. Hän pitää testitodistusvaatimusta perustuslain näkökulmasta suhteellisen helppona asiana säätää, kunhan sääntely on tarkkarajainen ja täsmällinen. Hän pitää valtioneuvoston syksyllä esittämää mallia liian epämääräisenä perusoikeuksien rajoittamisen näkökulmasta. Olen täysin samaa mieltä.

Myös valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on samoilla linjoilla. Ojasen mukaan ei ole sinänsä mitään perustuslaillista estettä säätää uusia maahantuloa koskevia vaatimuksia, jotta viruksen leviämistä saadaan estettyä.

Valtioneuvoston syksyisessä esityksessä ei esimerkiksi ollut selvää, keihin sääntely kohdistuu, taikka mitkä ovat kunkin viranomaisen toimivallan rajat. Esitys oli jopa niin puutteellinen, ettei siitä käynyt edes ilmi, mitä seurauksia vaaditun testitodistuksen puuttumisella olisi. On täysin selvää, että esityksen perustuslailliset ongelmat liittyivät esityksen huolimattomaan laatimiseen eikä esityksen perustuslaillisuuteen sinänsä.

STM:n Jari Keinänen väitti Iltalehden jutussa eilen, että testitodistuksen vaatiminen kaikilta maahan saapuvilta olisi edellyttänyt todistusten tarkastamista kaikilta Suomeen saapuvilta. Keinänen viittasi tässä asiassa Schengen-sopimukseen, joka estäisi tarkastusten toteuttamisen ilman sisärajavalvonnan palauttamista. Mikäli mitään välimuotoa ei tähän oikeasti olisi kehitettävissä, niin toki epidemian leviämisen estäminen olisi hyvä peruste sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Sen vuoksi tämä on huono peruste.

Joka tapauksessa kyse ei ole tässä perustuslaillisesta ongelmasta, vaan siitä, että valtioneuvosto ja STM eivät ole kyenneet laatimaan edes näin pitkässä ajassa toimivaa ratkaisua sisä- tai edes ulkorajojen yli saapuvan liikenteen testitulosten vaatimiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *