Sami Suomalainen

Sami Suomalainen, luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja (OTM, LL.M., MBA)

Olen koulutukseltani OTM ja MBA, ja erikoistunut perheoikeudellisiin kysymyksiin sekä perus- ja ihmisoikeuksiin. Olen toiminut yrittäjänä lähes 20 vuotta, joten olen tehnyt vuosien varrella paljon erilaisia sopimuksia. Ennen tätä toimin Reilun kaupan maahantuontiyrityksen toimitusjohtajana 10 vuotta. Olen tarkka huomaamaan sopimuksissa asioita, jotka voisi tulkita monella eri tavalla, ja joista voisi myöhemmin tulla tulkintaerimielisyyksiä.

Perheoikeus kiinnosti minua jo ennen oikeustieteen opintojani. Itse aikanaan haasteellisen eron kokeneena sekä ystävieni eroja sivusta seuranneena tiedän, millaisia asioita erossa ja sen jälkeen voi tapahtua. Olenkin neuvonut ja auttanut eroasioissa useita ihmisiä jo opiskeluaikoinani. Olen huomannut, että objektiivisuudestani ja rauhallisuudestani on perheasioiden hoitamisessa hyötyä. Olen myös lähtökohtaisesti sovitteleva, mutta tarvittaessa ajan järkähtämättä asiaa, joka ei sovittelemallakaan ratkea. Perheasioissa ei riitä, että osaa perheoikeudellisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön läpikotaisin, sillä perheoikeuteen liittyvät keskeisesti ihmissuhteet. Olen hyvä lukemaan ihmisiä sekä keksimään uusia ratkaisuja sovintoon pääsemiseksi.

Filosofiani perheasioissa on se, että lapset tulee huomioida ennen kaikkea muuta. Olen omaksunut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen 2007 määritelmän avustajan roolista lapsiasioissa: “Lapsiasiat poikkeavat avustajan muusta työstä siten, että niissä lähtökohtana ja tavoiteltavana lopputuloksena on paitsi päämiehen etu, niin myös oikeudenkäynnin kohteena olevan lapsen etu.” Lisäksi noudatan ehdottomasti Suomen asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita, tässä erityisesti mainittakoon sovinnollisuus (kohta 7.1), jonka mukaisesti sitoudun aina hakemaan sovinnollista ratkaisua ennen oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Viimeiseksi mainittakoon, että teen tätä työtä auttaakseni asiakkaitani sekä heidän läheisiään pääsemään eteenpäin. Siksi olen sitoutunut kolmeen palvelulupaukseen, joita ovat sitova kustannusarvio, laatutakuu ja selkeystakuu. Haluan näiden lupausten toteuttamisella osoittaa, että olen täällä sinua varten. Tiedän, miten helposti oikeuskulut voivat lähteä käsistä, joten olen sitoutunut hoitamaan asiasi ennakkoon sovitulla maksimikustannuksella. Tiedän myös, että etenkin lapsiasioissa tarvitaan tulkkia arjen ja juridiikan välille, joten olen sitoutunut toimimaan tällaisena tulkkina. Selkokielisesti ja ymmärrettävästi.

Ota yhteyttä niin tehdään maksuton tilannekartoitus!