Siirry suoraan sisältöön

Täytäntöönpano tapaamisoikeusasiassa

lapsiasiat

Lastenvalvojalla tai tuomioistuimessa vahvistetun tapaamisoikeuden täytäntöönpano eli sen hakeminen tuomioistuimelta on tarpeellista, jos tapaamiset eivät vahvistetusta tapaamisoikeudesta huolimatta lähde käyntiin tai sen toteuttamisessa on toistuvia ongelmia.

Yksittäinen ongelma, jonka seurauksena tapaamisoikeus peruuntuu, ei kuitenkaan vielä yleensä muodosta perustetta tapaamisoikeuden täytäntöönpanohakemukselle. Ongelmien tulee olla toistuvia, ja mikäli haetaan esimerkiksi sakonuhkaista täytäntöönpanomääräystä, ongelmien toistuvuudesta tulee olla selkeää ja pidempiaikaista näyttöä. Lisäksi täytäntöönpanoa voi hakea vain sellaisiin asioihin, jotka on kirjattu täytäntöönpantavaan muotoon. Esimerkiksi vanhempien välinen sopimus, johon on kirjattu, että vanhemmat sopivat käytännön asioista keskenään, ei ole täytäntöönpantavissa, vaikka tämä sopimus olisi vahvistettu.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (HPTpL, 619/1996) 13 §:n mukaisesti tuomioistuin voi kuitenkin pyynnöstä vähäisessä määrin pysyvästi muuttaa tai täsmentää tapaamisoikeutta koskevia ehtoja, jos se edistää tapaamisoikeuden toteuttamista ja on lapsen edun mukaista. Edellytyksenä on, että kyseessä oleva tapaamisoikeutta koskeva päätös on lainvoimainen. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos tapaamiset ovat peruuntuneet useita kertoja jonkinlaisen tulkintaerimielisyyden vuoksi, mutta sakonuhkaista täytäntöönpanomääräystä olisi silti vielä vaikea perustella.

Etenkin korona-aika on aiheuttanut useissa perheissä tapaamisoikeuteen liittyviä haasteita, jotka ovat osin hyväksyttäviäkin. Toisaalta tämä on myös antanut kiusanteolle uuden ylimääräisen työkalun niille, jotka haluavat sitä käyttää. Kaikissa lapsen asioissa tulee kuitenkin muistaa lapsen etu, joten kiusanteko millä tahansa perusteella on aina yhtä perusteetonta ja lapselle vahingollista. Näissä asioissa on hyvä tukeutua ammattilaisen apuun, jos tapaamiset eivät tällaisten vuoksi toteudu useaan kertaan.

Täytäntöönpano on myös juridisesti haastavampi asia, vaikka se saattaa maallikosta tuntua yksinkertaiselta. Esimerkiksi kuluriski tulee näissä asioissa huomioida muita lapsiasioita tarkemmin. Perusteettoman tai juridisesti huonosti perustellun täytäntöönpanohakemuksen seurauksena saattaakin olla se, että hakija joutuu maksamaan huomattavat oikeudenkäyntikulut saamatta kuitenkaan haluamaansa helpotusta asiaansa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tilanteestasi tarkemmin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *