Siirry suoraan sisältöön

Elatusapu vuoroasumistilanteessa – Oikeusministeriön työryhmän ehdotus

elatusapu

Elatusapu ja sen laskenta vuoroasumistilanteessa on ollut jo liian pitkään epäselvä. Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen (OM 2023:7) vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista ja laskentaperiaatteista. Tällä ehdotetulla ohjeella täydennettäisiin vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2).

Ehdotus vaikuttaa hyvin mietityltä ja toimivalta, ja siinä elatusapu lasketaan huomioiden vuoroasumisen erityispiirteet. Siinä on huomioitu hyvin lapsilisän jakautuminen vanhempien kesken, ja yleiset kustannukset sekä asumiskustannukset huomioidaan samalla tavalla molempien vanhempien osalta ilman että olisi lähdetty monimutkaistamaan laskelmaa liikaa. Lapsilisä vähennetään edelleen lapsen elatuksen tarpeesta, mutta vain sen vanhemman osalta jolle lapsilisä maksetaan. Tämä tarkoittaa käytännössä lopullisessa laskelmassa sitä, että lapsilisä jaetaan vanhempien kesken lapsen elatukseen. Yleiset kustannukset jaetaan vanhempien kesken puoliksi (tätä voidaan toki säätää jos lapsi onkin vaikkapa 40/60 vuoroasumisjärjestelyssä eikä 50/50), ja molempien vanhempien asumiskustannuksista lasketaan lapsen osuus, joka on kullekin vanhemmalle vain puolet vuoden 2007 elatusapuohjeen prosenttimäärästä. Lapsen muut kustannukset jaetaan laskelmassa sen mukaan miten vanhemmat näitä maksavat.

Kun lapsen elatuksen tarve yleisine ja muine kustannuksineen sekä lapsen osuudella kummankin vanhemman asumiskuluista on laskettu kummallakin vanhemmallaan erikseen, nämä lasketaan yhteen ja tämä yhteissumma jaetaan vanhempien elatuskykyjen suhteessa. Näistä summista sitten vähennetään vanhemman muulla tavoin hoitaman elatuksen määrä (laskelmassa tuon vanhemman osuus lapsen elatuksen tarpeesta) ja päädytään siihen, kumpi vanhemmista maksaa toiselle tasausta. Tämän tasauksen maksaminen johtaa siihen, että vanhemmat huolehtivat lapsensa elatuksesta elatuskykyjensä suhteessa.

Ehdotuksessa on myös hyvin huomioitu elatusapu, joka saattaa jäädä muusta kuin vanhemman elatuskyvyn puutteesta johtuen täysimääräistä elatustukea pienemmäksi. Jos molemmilla vanhemmilla on riittävästi elatuskykyä mutta maksettavan tasauksen määrä alittaa täysimääräisen elatustuen, niin tuomioistuimen (tai lastenvalvojan) tulee merkitä tämä selvästi tuomioon (tai sopimukseen).

Ehdotus on hyvin harkittu ja toimiva. Toki laskelman olisi voinut tehdä monella muullakin tapaa, mutta tämä ehdotettu tapa huomioi alkuperäisen elatusapuohjeen soveltuvin osin erittäin hyvin, ja korjaa siinä olleet valuviat vuoroasumistilanteita ajatellen.

Mikäli sinulla on kysyttävää elatuksesta vuoroasumistilanteessa, ota rohkeasti yhteyttä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *